ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΡΙΑ? ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ? ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Διεύθυνση Συγγρού και Ζαλοκώστα 38 (έναντι νοσοκ. ΥΓΕΙΑ) Χαλάνδρι
Τηλέφωνο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Παραδοσιακά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων προηγείται ένας ακτινογραφικός έλεγχος, βάση του οποίου γίνεται στη συνέχεια η κατασκευή κάποιου χειρουργικού νάρθηκα που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει τη χειρουργική επέμβαση έτσι ώστε το εμφύτευμα να έχει τη σωστή θέση και κλίση.

Χρήσιμες λήψεις μπορεί να είναι μία οπισθοφατνιακή ακτινογραφία, μία πανοραμική, ή σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη λεπτομέρεια στον υπολογισμό μία αξονική τομογραφία, dental scan.

Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο με βάση την αξονική τομογραφία να χρησιμεύσει για την αναπαραγωγή σε τρισδιάτατο ομοίωμα τόσο του οστού της γνάθου, όσο και του χειρουργικού νάρθηκα για την χειρουργική επέμβαση, ο οποίος όμως θα έχει προκύψει ηλεκτρονικά με απόλυτη ακρίβεια από το dental scan.

O χειρουργικός οδηγός που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και χωρίς την ανύψωση κρημνού για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων χωρίς να απαιτείται ουσιαστικά ούτε καν συρραφή! Έτσι η διαδικασία γίνεται πιο γρήγορα και ανώδυνη, μειώνοντας έως εξαλείφοντας τις μετεγχειρητικές επιπλοκές!

 

Υπολογιστικά Kαθοδηγούμενη Eμφυτευματολογία-Computer Guided Implantology

Αρχικά λαμβάνεται μία ειδική οδοντιατρική αξονική τομογραφία (CBCT/dental scan). Οι τομές ανασυντίθενται και έτσι είναι δυνατόν, με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και ειδικού λογισμικού,να γίνει αναπαράσταση και να κατασκευαστεί ουσιαστικά ένα «ομοίωμα» των οστών της γνάθου.

 

Ψηφιακή Ροή-Fully Guided Implant Surgery

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, επιλέγεται το είδος του εμφυτεύματος και οι διαστάσεις του και τοποθετείται αυτό στην ακριβή του θέση στη γνάθο μέσα στο πρόγραμμα.

Ψηφιακή αποτύπωση: Λαμβάνονται αρχικά αποτυπώματα για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός ψηφιακός ενδοστοματικός σαρωτής (digital intraoral scanner).

Στη συνέχεια κατασκευάζεται κατάλληλος χειρουργικός νάρθηκας, και εκτυπώνεται με τρισδιάστατο εκτυπωτή -3D printer- που θα καθοδηγήσει τον επεμβαίνοντα ώστε να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα στην ακριβή θέση που έχει προεπιλεγεί μέσα από τον υπολογιστή έχοντας υπόψιν τη θέση των ανατομικών μορίων που θέλουμε να αποφύγουμε και την ποσότητα και ποιότητα του οστού.

Η ακρίβεια και η ασφάλεια του συστήματος είναι τόσο μεγάλη που δεν είναι καν απαραίτητο να ανοιχτεί κρημνός –flapless-, γεγονός που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν έχει τομές και δε χρειάζεται καν ράμματα! Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων είναι όσο το δυνατόν ατραυματική και σύντομη και οι πιθανότητες επιπλοκής όπως πχ οίδημα (πρήξιμο) κλπ.

Επιπλέον, όταν η αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος επαρκεί, είναι δυνατόν να έχουν προκατασκευαστεί πριν ακόμα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα και οι προσωρινές μεταβατικές αποκαταστάσεις μέσω ειδικού σχεδιαστικού προγράμματος στον υπολογιστή και με ειδικά μηχανήματα κοπής από το εργαστήριο έτσι, ώστε αυτές να προσαρμοστούν στο στόμα αμέσως μετά τη χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, να τοποθετηθούν δηλαδή την ίδια μέρα, άμεση φόρτιση (immediate loading). 

 Σ’ αυτή  τη περίπτωση η οριστικοποίηση γίνεται με την κατασκευή της τελικής αποκατάστασης όταν έχει ολοκληρωθεί η επούλωση των ούλων και έχει σταθεροποιηθεί η θέση των περιοδοντικών ιστών. 

 

 
 
logo.png
Συγγρού και Ζαλοκώστα 38
(έναντι νοσοκ. ΥΓΕΙΑ)
Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6896 597
E-mail: levi@prostheticdentistry.gr

Search